Ďakujeme, že ste navštívili stránky spoločnosti GAVA plast s.r.o..

Pre produkt GAVA Tango – hliníkové vchodové dvere s obojstranne predsadeným dverným krídlom bola ukončená výroba od 01.02.2018.

Náhradou za tento produkt sú výrobky spoločnosti GAVA plast s.r.o. a to hliníkové výplne určené pre obojstranné predsadenie. Spoločnosť GAVA plast s.r.o. už neposkytuje výrobu celých dverí, ale polotovar (dvernú výplň), ktorý dodáva výrobcom vchodových dverí. Výrobcovia dverí dvernú výplň nalepia na svoj profilový systém a dodajú koncovému zákazníkovi.

Hlavným dôvodom tejto zmeny je široká škála výrobcov, ktorá už v dnešnej dobe dokáže zabezpečiť takýto výrobok. V dobe keď sa výrobok GAVA Tango zavádzal na trh (2010-2012) táto možnosť bola veµmi obmedzená a preto spoločnosť GAVA plast vyrábala výrobok na komplet a predávala cez svoju sieť partnerov.

Ďakujeme za pochopenie. S pozdravom GAVA plast s.r.o.

Akceptujem

  • Katalóg

gava
  • {ALT}
  • {ALT}
  • {ALT}
  • {ALT}
  • {ALT}

GAVA Tango - hliníkové vchodové dvere

Sme GavaPlast, tradičný výrobca dverných výplní. Predstavujeme Vám produkt Gava Tango. Vy všetci, ktorí ste od nás pýtali ešte viac dizajnu, individuality aj viac techniky, ste sa na jeho vzniku inšpiratívne spolupodielali....

Základným kameňom sa stalo viacročné spoznávanie priebehov fyzikálnych zákonitostí pôsobiacich na dvernú techniku. Tú sme pre vchodové dvere Gava Tango účelovo prispôsobili špecificky náročným potrebám: počnúc prevedením hliníkového profilového systému, skladbou dverného jadra a zasklení, výberom funkčných a bezpečnostných prvkov, rešpektovaním preferencie teplotechniky, cez početné simulácie a skúšky zamerané najmä na preťažovanie pôsobením tepelného žiarenia na veľkorozmerové tmavé elementy. Súbor starších a novších, drobných či väčších inovácií sme sa rozhodli zapracovať aj do nášho vrcholového produktu.

VideoprezentáciaHliníkové dvere - videoVchodové dvere - video

Dizajn vchodových dverí Gava Tango dáva maximálne vyniknúť kráse hliníkových dverných výplní pomocou prevedenia tzv. obojstranného prelepenia dverného krídla. Dverná výplň nie je ako obvykle vsadená do krídla, ale je prilepená na krídle až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy. Tým profily krídla Gava Tango celkom prekrýva, a to obojstranne – aj z exteriéru, aj z interiéru. Obojstranné prelepenie okrem atraktívnejšieho dizajnu hliníkových dverí prináša aj posilnenie izolačných vlastností a tuhosti dverného krídla. Mimochodom prelepenie ... to sme naladili na potrebu odlišných vlastností v dvoch rovinách pôsobenia najväčších síl. 

Dizajny, ktoré vám predstavujeme, sme sa snažili vytvárať bez komplikovaných kombinácií výtvarných motívov, kde by mala prevažovať jednoduchosť a trvalá elegancia bez krátkodobých módnych výstrelkov... Pri každom prevedení ponúkame identické výtvarné riešenie exteriérovej a interiérovej strany dverného krídla.

gava
Vstupné dvere Gava Tango
Hliníkové vchodové dvere Gava Tango
Vstupné dvere
Hliníkové dvere Gava Tango
Exteriérové dvere Gava Tango
Vchodové dvere